Redirectionează 2% din impozit catre manastirea Prislop

 

 

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoana fizică, poate direcţiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizaţie non-guvernamentală doreşte (manastire, asociaţie, fundaţie etc.). Practic în acest fel dvs. transmiteţi statului modul în care doriţi să fie cheltuit o parte din impozitul dvs. pe venit.

Atenţie, această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta!

Dacă doriţi ca, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-aţi plătit statului pentru salariile din anul 2013, să sprijiniţi activitatea manastirii Prislop Maramures, completaţi şi transmiteţi, până la data de 15 mai 2014, doar unul din cele doua documente de mai jos, în funcţie de situaţia în care vă încadraţi:

A) DACĂ AVEŢI DOAR VENITURI DIN SALARII: Descărcaţi Declaratia 230 şi completaţi, citind cu atenţie instrucţiunile de complectare de la final. Anul la care se face referire în declaraţie este 2013, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2013, conform fişei fiscale.

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

B) DACĂ AVEŢI VENITURI DIN ALTE SURSE: (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc.): Descărcaţi de aici declaraţia 200 si completati, citind cu atenţie instrucţiunile de la final.

La punctul III, aliniatul 2 - se complectează:

Denumire entitate non profit: MANASTIREA SCHIMBAREA LA FATA, PRISLOP MARAMURES

Cod de identificare fiscală a entităţii non profit: 21902499

Cont bancar(IBAN): RO12RNCB0184103131730001

Anul la care se face referire în declaraţie este 2013, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2013, conform fişei fiscale.

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

Cei care obţin pe lîngă salarii şi alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III "Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat".

Formularul se completeaza de mână, în doua exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Depuneţi formularul direct sau trimiteţi-l prin posta cu scrisoare recomandată (confirmare de primire) la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu.

 

Multumindu-va pentru intelegere si ajutor, rugam pe Bunul Dumnezeu sa va daruiasca
multa sanatate si sa va binecuvanteze activitatea.